Nieuwsflits 20 februari 2014

  Oplevering nieuwbouw Leeuwerik in zicht

  De oplevering van de nieuwbouw van Leeuwerik wordt op de voet gevolgd door de collega ondernemers op het Goederen Distributie Centrum. Woensdag jl. waren ondernemers uitgenodigd om de nieuwbouw te komen bekijken. John de Laat (operationeel directeur) en Chris van Kessel (commercieel directeur) ontvingen de ge?nteresseerden en lichtten middels een presentatie een en ander toe. 

  Leeuwerik is een full service groothandel in plaatmateriaal.
  De nieuwbouw heeft een opslagcapaciteit van 18000 m2 en is 13,7 meter hoog. Er is een expeditie ruimte van 2000 m2 met een hoogte van 7 meter waarin een volledig geautomatiseerd warehousemanagementsysteem is geplaatst. Daarnaast is er een productieruimte van 2000 m2 en nog eens 1200 m2 kantoorruimte. Het pand is duurzaam gebouwd volgens GPR (Gemeentelijke Prestatie Richtlijn) waarmee subsidie is verkregen.
  Aansluitend werden de leden uitgenodigd voor een rondleiding door het nieuwe pand. In december zullen we de ledenvergadering bij Leeuwerik organiseren zodat iedereen het in gebruik genomen pand (wederom) kan bekijken.

    

  Klik hier voor een meer foto's.


  Parkeerverbod: Heeft u ruimte om weggesleepte vrachtwagens tijdelijk te stallen?

  Zoals bekend is de gemeente gestart met handhaving van het parkeerverbod op GDC Acht. Dat zal in drie fases verlopen: eerst waarschuwen, dan bekeuren en daarna wegslepen. Bij de uitvoering van dat laatste heeft de gemeente uw hulp nodig. Het is namelijk niet goed mogelijk om weggesleepte vrachtwagens op de gebruikelijke gemeentelijke locatie te stallen. De gemeente zou dus graag gebruik maken van de ruimte die op de terreinen van ondernemers aanwezig is. Kunt u op uw terrein een weggesleepte vrachtwagen plaatsen?
  Voorwaarde is wel dat het terrein afsluitbaar is. De ?stalling? zal waarschijnlijk van korte duur zijn, maar kan op zijn langst 13 weken duren. Uiteraard hoeft u e.e.a. niet gratis te doen: de gemeente is uitdrukkelijk bereid om u financieel tegemoet te komen voor het gebruik van uw terrein.
  Wilt u (een deel van) uw terrein ter beschikking stellen? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met wijkco?rdinator Maurice Hommel via 040 2388362 of via e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Samen met de gemeente hopen wij op deze manier een duidelijk signaal af te geven inzake het parkeerverbod!

  Contact informatie

  Ondernemersvereniging Acht (OV8)

  Telefoon