• Deelprojecten

Stichting OVE

St. Ondernemersverenigingen Eindhoven e.o. (St. OVE)

Wie zijn wij?

  • De St. OVE verbindt de zeven ondernemersverenigingen van de grootste industrieterreinen in Eindhoven met elkaar.
  • De St. OVE vertegenwoordigt 1.500 bedrijven met ruim 36.000 medewerkers op 531 ha. grond in Eindhoven.
  • De St. OVE voert integraal, sector-overstijgend overleg met de gemeente, Brianport en met het World Trade Center.
  • De aangesloten ondernemersverenigingen zijn eigenaar van glasvezel Eindhoven, het fijnmazig glasvezelnetwerk dat in eigen beheer op de terreinen is aangelegd.
  • Ondernemers uit de MKB-groep bieden de constante werkgelegenheid in de regio.

Wat bieden wij?

  • De bereidheid om inhoudelijk af te stemmen met aanpalende arbeidsmarktprojecten teneinde dubbelinge te voorkomen, danwel te werken aan een gestructureerde aanpak
  • Nauwe samenwerking met het WTC/E op het gebied van het versterken van de positie van het MKB in relatie tot internationaliseren, respectievelijk internationale samenwerking.
  • Werkgelegenheid voor 36.000 mensen
  • Actieve inzet om projecten in het kader van veiligheid en leefbaarheid tot een succes te maken.

Contact informatie

ONDERNEMERSVERENIGING ACHT (OV8)
De Heer Verenigingsmanagement
Lavendelstraat 22, 5595 ES Leende
Telefoon (06) 135 457 13