• Deelprojecten

Stichting OVE

St. Ondernemersverenigingen Eindhoven e.o. (St. OVE)

Wie zijn wij?

  • De St. OVE verbindt de zeven ondernemersverenigingen van de grootste industrieterreinen in Eindhoven met elkaar.
  • De St. OVE vertegenwoordigt 1.500 bedrijven met ruim 36.000 medewerkers op 531 ha. grond in Eindhoven.
  • De St. OVE voert integraal, sector-overstijgend overleg met de gemeente, Brianport en met het World Trade Center.
  • De aangesloten ondernemersverenigingen zijn eigenaar van glasvezel Eindhoven, het fijnmazig glasvezelnetwerk dat in eigen beheer op de terreinen is aangelegd.
  • Ondernemers uit de MKB-groep bieden de constante werkgelegenheid in de regio.

Wat bieden wij?

  • De bereidheid om inhoudelijk af te stemmen met aanpalende arbeidsmarktprojecten teneinde dubbelinge te voorkomen, danwel te werken aan een gestructureerde aanpak
  • Nauwe samenwerking met het WTC/E op het gebied van het versterken van de positie van het MKB in relatie tot internationaliseren, respectievelijk internationale samenwerking.
  • Werkgelegenheid voor 36.000 mensen
  • Actieve inzet om projecten in het kader van veiligheid en leefbaarheid tot een succes te maken.

Contact informatie

Ondernemersvereniging Acht (OV8)

Telefoon