• Deelprojecten

Glasvezel

GVE BV is van de aangesloten bedrijventerreinen, van ons dus! Wij zijn aandeelhouder van GVE en hiermee willen we u, onze leden, faciliteren met het glasvezelnetwerk op ons terrein. De infrastructuur is inmiddels aangelegd en uitgerold en GVE is druk doende met het benaderen van bedrijven die op dit moment nog geen aansluiting hebben. Wat u in de toekomst gaat betalen is natuurlijk afhankelijk van het aantal aansluitingen. GVE draait inmiddels winst die uiteraard terug zal vloeien naar de aandeelhouders (de 5 aangesloten bedrijventereinen). Het is de intentie om het vaste tarief voor de aangesloten bedrijven op termijn substantieel te verlagen.
Voor vragen over GVE, aansluiting op het netwerk, diensten(leveranciers), klachten, etc?. kunt u direct telefonisch contact opnemen met Glasvezel Eindhoven: 040-3030905 of per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voor meer informatie of om u aan te melden op de nieuwsbrief: www.glasvezeleindhoven.nl

Contact informatie

ONDERNEMERSVERENIGING ACHT (OV8)
De Heer Verenigingsmanagement
Lavendelstraat 22, 5595 ES Leende
Telefoon (06) 135 457 13