• Deelprojecten

AED

Help mee levens te redden!!

Het UMC St Radboud heeft de website www.aed4.eu  gelanceerd met de ambitie om op onafhankelijke wijze alle automatische externe defibrillators (AED's) in Nederland in kaart te gaan brengen. Laat u ook weten of uw bedrijf / organisatie een AED ter beschikking heeft?

Zes minuten

De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een pati?nt is van groot belang voor de kans op overleving. Dankzij de introductie van automatische externe defibrillators kan ook niet-medisch personeel defibrilleren. Naar schatting zijn er momenteel meer dan 20.000 AED's in gebruik in Nederland, het gaat om verschillende merken en types. Enkele gemeenten hebben een overzicht van waar AED's zich bevinden in wijken of buurten, maar een onafhankelijk totaaloverzicht van beschikbare AED's in Nederland ontbreekt. Vandaar dit verzoek om uw AED ook te registreren.

 

Contact informatie

ONDERNEMERSVERENIGING ACHT (OV8)
De Heer Verenigingsmanagement
Lavendelstraat 22, 5595 ES Leende
Telefoon (06) 135 457 13